• 2103216550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


Εκτύπωση