Προεπιλογή Επαγγελματιών για Οικοτροφείο στην Θεσσαλονίκη

working320Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ), στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων δομών ψυχικής υγείας, ενδιαφέρεται για την προεπιλογή επαγγελματιών που θα στελεχώσουν ένα Οικοτροφείο ενηλίκων και εφήβων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα, συνολικής δυναμικότητας 15 ατόμων, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι ο χώρος δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Αναλυτικά αναζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες:

Πλήρους απασχόλησης:

Μερικής απασχόλησης

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί
2 Εργοθεραπευτές
2 Λογοθεραπευτές

Προσόντα ανά ειδικότητα

Θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας
Θέση ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ επιθυμητά προσόντα
Απόφοιτοι ΥΕ ή ΔΕ ή ΙΕΚ Περιγραφή θέσης: Καθημερινή φροντίδα των χώρων του οικοτροφείου, καθαριότητα, οικιακές εργασίες, ατομική υγιεινή των ωφελούμενων, μαγειρική και γενικότερα συμβολή στην διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.
Απαραίτητο με την αποστολή βιογραφικών, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) μαζί με υπογεγραμμένο έντυπο GDPR (κατεβάστε το εδώ) και αποστολή στο email μέχρι τις 19 Ιουνίου 2019

Εκτύπωση