ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ

Η επιστολή της ΠΟΣΓΑμεΑ προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την Υπογραφή

Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Επαγγελματιές και επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών

Ειδικής Αγωγής στο site της ΠΟΣΚΑμεΑ


Εκτύπωση