ΕΚΚΑ-ΣΥΣΠΕΑΠ

Σύστημα Παραγωγής Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης
Περιεχομένου (ΣΥΣΠΕΑΠ): prosvasi-amea.gov.gr

 

Το Ε.Κ.Κ.Α ως σύγχρονος δημόσιος προνοιακός φορέας προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των επιταγών του εθνικού και διεθνούς δικαίου και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες καθημερινής διαβίωσης των ΑμεΑ, υλοποίησε και λειτουργεί ένα σύστημα διαδικτυακών εφαρμογών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε μορφή προσβάσιμη σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία μέσω της Διαδικτυακή Πύλη (www.prosvasi-amea.gov.gr).

 

 

Η εν λόγω Πύλη χαρακτηρίζεται από και ευελιξία στη χρήση και έχει στόχο να εξασφαλίσει το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν ίδια δυνατότητα πρόσβασης, στο σύνολο των ευρέως διαθέσιμων πληροφοριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και σε οπτικο-ακουστικό περιεχόμενο ειδικά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.prosvasi-amea.gov.gr) τα Άτομα με αναπηρία καθώς και οι γονείς, εμπλεκόμενοι επαγγελματίες και τυπικοί και άτυποι φροντιστές ΑμεΑ μπορούν να έχουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης αλλά και τηλε-εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι υπηρεσίες του Έργου ΣΥΣΠΕΑΠ, πληρούν τις οδηγίες προσβασιμότητας του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού W3C/WAI (1.0), στο μέγιστο επίπεδο προσβασιμότητας.

Η Δ/νση της Διαδικτυακής του πύλης είναι www.prosvasi-amea.gov.gr .

To συγκεκριμένο Έργο αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο μετατρέπει οπτικοακουστικό περιεχόμενο (επιμορφωτικές εκπομπές) σε ψηφιακό υλικό, προκειμένου να το αναμεταδώσει για τα Άτομα με Αναπηρία σε προσβάσιμη μορφή.

Το σύστημα είναι εξαιρετικού αυτοματισμού, προκειμένου να καταστήσει προσβάσιμο το οπτικοακουστικό υλικό, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την επεξεργασία κειμένου, φωνής και εικόνας.

Οι υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρει το σύστημα είναι:

·         Ακουστική περιγραφή

·         Υπότιτλοι

·         Εκφωνημένοι υπότιτλοι

·         Χρήση νοηματικής γλώσσας

Το σύστημα προσαρμόζεται στο προφίλ του κάθε χρήστη.

Ακόμα παρέχονται υπηρεσίες

·         Τηλεδιάσκεψης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

·         Ηλεκτρονικές Κοινότητες


Εκτύπωση