• 2103216550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

λογκο εσπα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού του Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045650.

 

Απόφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Κηπουρού περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση γρασιδιού και άλλων χώρων πρασίνου
 • Φύτευση τοπίου και εποχικών φυτικών σχεδιασμών
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας των φυτών

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε Κηπουρό για να φυτεύει και να συντηρεί λουλούδια, δέντρα και χώρους πρασίνου στη ΜΨΥ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ε.Ε.Π.Α.Α.

Οι υποχρεώσεις του κηπουρού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγείας όλων των φυτών και των χώρων πρασίνου, το πότισμα και τη λίπανση των φυτών, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τη λίπανση και το κούρεμα του γρασιδιού, το ξεχορτάριασμα των κήπων και τη διατήρηση των χώρων πρασίνου και των μονοπατιών καθαρών από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα. Απαιτείται η γνώση χρήσης και η διατήρηση του εξοπλισμού του κηπουρού, που περιλαμβάνει λιπάσματα, χλοοκοπτικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Αρμοδιότητες

 • Φυτεύει και συντηρεί εποχικά φυτά
 • Κόβει το γρασίδι, κλαδεύει και λιπαίνει τους χώρους πρασίνου
 • Ασχολείται με την εδαφοκάλυψη με φυτά, την παρασιτοκτονία και την περιποίηση κήπων
 • Κλαδεύει δέντρα και θάμνους
 • Παρακολουθεί και διατηρεί την υγεία των φυτών
 • Αντιμετωπίζει τα προβλήματα παρασίτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά
 • Διατηρεί τους κήπους και τους χώρους πρασίνου καθαρούς από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία ως Κηπουρός
 • Εξοικείωση με την σχεδίαση τοπίου
 • Εκτενής γνώση της τοπικής χλωρίδας
 • Γνώση των τοπικών παράσιτων και τρόπων εξουδετέρωσής τους
 • Γνώση των συνθετικών και φυσικών λιπασμάτων
 • Γνώση των κρατικών κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας για την κηπουρική
 • Ικανότητα άρσης βαρέων αντικειμένων
 • Ικανότητα πολύωρης ορθοστασίας
 • Αγάπη για την ύπαιθρο και τη χλωρίδα
 • Απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχη πιστοποίηση

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/01/2021 και ώρα 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

logo espa

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/30-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

 logo espa

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/24-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  

logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκαπέντε (15) θέσεων ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Β΄ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Β΄ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»

(αρ.πρωτ. διακήρυξης 206/23-10-2020)

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», παρατείνεται λόγω τροποποίησης όρων της προκήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 14:00

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»

(αρ.πρωτ. διακήρυξης 206/23-10-2020)

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», παρατείνεται λόγω μη επαρκών προσφορών οικονομικών φορέων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14:00

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

 

 Σχετικό έγγραφο : Παράταση_Υποβολής_Προσφορών.pdf