• 2103216550
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξοπλισμός Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                  

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  

CPV

39100000-3   Έπιπλα (γραφείων, δωματίων, τραπεζαρίας, σαλονιού)

30200000-1   Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30122000-0   Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου

39700000-9   Οικιακές συσκευές (ψυγείο, καταψύκτης, εστίες κουζίνας, φούρνος κλπ)

39220000-0   Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας

39500000-7   Υφαντουργικά είδη

31527000-6   Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

31524120-2   Φωτιστικά οροφής

37416000-7   Εξοπλισμός αναψυχής

37520000-9   Παιδικά παιχνίδια

42716120-5   Πλυντήρια ρούχων

42718200-4   Πρέσες σιδερώματος

42718100-3   Μηχανήματα σιδερώματος

32320000-2   Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

35125300-2   Κάμερες ασφαλείας

37535200-9   Εξοπλισμός παιδικής χαράς

32543000-1   Τηλεφωνικό κέντρο

 

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Τόπος Διενέργειας

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2Ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Σαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

206/23-10-2020

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΤΟΝ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.docx

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V_ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx

Δήμος Αθηναίων - Ειδική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό

Δήμος Αθηναίων - Ειδική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό

Ο Δήμος Αθηναίων έθεσε σε λειτουργία ειδική γραμμή τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης ατόμων με αυτισμό & των οικογενειών τους

Στον αριθμό 210 3637365 μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή , 9 το πρωί έως 6 το απόγευμα.

Συνάντηση - Ενημέρωση - Ανοικτή Συζήτηση

συναντηση ομιλια ΕΕΠΑΑ

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, Η στα πλαίσια των δράσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, διοργανώνει συνάντηση την Κυριακή 24 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με Αυτισμό και των οικογενειών τους.

Στην συνάντηση θα μιλήσουν, εκτός από την πρόεδρο κα Ζαφειροπούλου Φωτεινή, η κυρία Μαρκοπούλου Ερασμία, μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και σύμβουλος του συλλόγου Λάρισας σε θέματα Εκπαίδευσης καθώς και ο κος Ανασιτούδης Γιώργος, μέλος της ΕΕΠΑΑ Θεσσαλονίκης ο οποίος θα απαντήσει σε θέματα της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Η συνάντηση απευθύνεται σε γονείς και μέλη οικογενειών ατόμων με αυτισμό και θα γίνει στην οδό Βερατίου 5 [ πίσω από τον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης ].

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Δράσεις Ενημέρωσης και Στήριξης της Οικογένειας Ατόμων με Αυτισμό και Επαγγελματιών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΦΟΡΕΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"

 UOMSIR

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων Ατόμων με Αυτισμό

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων Ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού Έναρξη 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Kάθε Τετάρτη 18:00-20:00,
στο χώρο προβών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

 

Για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία σας με τηλέφωνο  επικοινωνίας στο μέηλ  υποδεικνύοντας ως θέμα της επιστολής: «Θεατρική Ομάδα Αυτιστικών». 

TheatroPeiraia 460
Έναρξη 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019                                                  Kάθε Τετάρτη 18:00-20:00

Επιμορφωτική ημερίδα για τον Αυτισμό στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ έως 16.00 μ.μ, στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παρουσίαση του μοντέλου πρώιμης παρέμβασης για τα μικρά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, από την διευθύντρια της ψυχιατρικής κλινικής του Colorado, κα Elizabeth Griffith. Η κα Griffith, με την πολύχρονη κλινική της εμπειρία, θα παρουσιάσει τις γενικές αρχές του μοντέλου esdm, θα κάνει αναφορά στα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αποτελεσματικότητας της εξειδικευμένης και παγκοσμίως αναγνωρισμένης αυτής θεραπείας, καθώς και τα δεδομένα πρόσβασης και εφαρμογής του μοντέλου στην Αμερική.

Η ημερίδα αφορά τόσο επαγγελματίες θεραπευτές, όσο και γονείς παιδιών με ΔΑΦ.

Η διοργάνωση είναι υπό την ευθύνη των ψυχολόγων και πιστοποιημένων θεραπευτριών στο μοντέλο, Κατσίκα Ι. και Σαραφίδου Μ. και υποστηρίζεται από το «Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος».

Ενδεικτικό κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά. Πρόβλεψη μετάφρασης στα ελληνικά από επαγγελματία μεταφραστή.

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε:

6938583455 και 6944773598

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ιστορική Βιβλιοθήκη

2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου

Πειραιάς

Πηγήhttp://www.laskaridisfoundation.org/epimorfotiki-imerida-gia-ton-aytismo/