• 2103216550

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο εκπαιδευτικών στον Αυτισμό

 

ExplainersLanding1900

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της Πανελλαδικής εξ αποστάσεως και ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης αποκλειστικά πάνω στον αυτισμό που αφορά και μοριοδοτει δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ψυχολόγους, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές , προσωπικό παράλληλης στήριξης

Αποτελεί την κορυφαία Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση - Εξειδίκευση στον τομέα του αυτισμού η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα ξεκινάει στις 7 Φεβρουαρίου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ) καθώς και για κρίσεις στελεχών.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων σε ΚΔΗΦ

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων σε ΚΔΗΦ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

 

 logo espa

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

 

  

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει την  πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

 

- Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 • μια θέση (1) Ψυχολόγου
 • μια θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού
 • δύο θέσεις (2) Νοσηλευτών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη & Υπογεγραμμένη η Αίτηση Προσωπικού (δείτε την & κατεβάστε την ΕΔΩ )
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
 7. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στο email έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

20/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (1.240,00 €) .

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Επιγραφών του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατασκευή δύο πινακίδων από πλεξιγκλάς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Το υλικό κατασκευής θα είναι από πλεξιγκλάς
 2. Η εσωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 70x50 cm
 3. Η εξωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 100 Χ 70 cm
 4. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε τέσσερις ροζέτες χρώματος χρυσού.

Στις πινακίδες θα περιλαμβάνονται το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας όσον αφορά τα σήματα και 50% τα στοιχεία του έργου.

Επιπλέον:

 1. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
 2. Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
 3. Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης «Δείγμα Επιγραφής/Πινακίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», το περιεχόμενο των πινακίδων θα έχει τα εξής στοιχεία του ευρωπαϊκού έργου:

1.   Στη θέση «Φορέας Υλοποίησης», θα μπει η εξής περιγραφή: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

2.   Στη θέση περιγραφής έργου θα μπει: Λειτουργία Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.

3.   Στη θέση Στόχος θα μπει: «Στόχος: Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών».

4.   Στη θέση Ευρωπαϊκό Ταμείο, θα μπει: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5.   Στο θέση που αναφέρεται το ποσό του προϋπολογισμού θα μπει :1.136.500,00 €

Άρθρο 2.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό δίκαιο.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία από τον COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή του έργου «Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση των Επιγραφών στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης», σε ποσοστό 100%.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

  logo espa

                                                                                                                                        09/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

                                                                                                                                        9/7/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Οι ζητούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εξωτερικών κουφωμάτων (μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης, μηχανισμοί κίνησης ρολών κλπ.)
 2. Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους υαλοπίνακες των κουφωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών (υαλοπίνακες στο χώρο της εισόδου στο ισόγειο και στη θύρα εισόδου), ανοιγόμενων και σταθερών (στρογγυλά παράθυρα), σε όλους τους χώρους (αποθήκες, WC κλπ.) όσο ψηλά και αν βρίσκονται (πχ φεγγίτες), από την εσωτερική πλευρά τους, καθώς και στην πόρτα του λουτρού στο ισόγειο. Επίσης τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους καθρέπτες, σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν.
 3. Τοποθέτηση κουπαστής στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο στη μία πλευρά του (αριστερά κατά την άνοδο) και σε ύψος τουλάχιστον 0,75 μέτρα και όχι μεγαλύτερο από 1,00 μέτρο.
 4. Επικόλληση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του εσωτερικού κλιμακοστασίου.
 5. Αλλαγή φοράς όλων των θυρών των λουτρών και των WC ώστε να ανοίγουν προς τα έξω.
 6. Κατασκευή ντουλαπιού κάτω από τον νιπτήρα στο δεύτερο λουτρό του ορόφου.
 7. Κάλυψη του τζακιού σε υπνοδωμάτιο του ορόφου.
 8. Τοποθέτηση επιπρόσθετων κιγκλιδωμάτων στα υπάρχοντα κιγκλιδώματα και συμπαγή στηθαία στους εξώστες του ορόφου, κατασκευασμένα ΄όχι με οριζόντια στοιχεία. Το ύψος της κουπαστής από το δάπεδο να είναι στα 1,10 μέτρα.
 9. Επισκευή σπασμένων πλακιδίων δαπέδων στο εσωτερικό (χώρος πλυντηρίου στο ισόγειο) και στο εξωτερικό αύλειο χώρο.
 10. Αποξήλωση των υφιστάμενων πλαστικών καναλιών που καλύπτουν την καλωδίωση των κλιματιστικών και ηλεκτρολογική σύνδεσή τους στο πλησιέστερο μπουάτ. Αποκατάσταση της τοιχοποιίας στα σημεία των παρεμβάσεων (πχ επιχρίσματα, χρωματισμοί).
 11. Εξάλειψη των ανισοσταθμιών στο αύλειο χώρο με τη κατασκευή ραμπών (είσοδοι, μονοπάτια κλπ). Επίσης να διαμορφωθεί το χώμα στον αύλειο χώρο, ώστε στην επαφή του με τις πλακοστρώσεις (ισόγεια βεράντα, μονοπάτια κλπ.) να βρίσκονται το πολύ δύο (2) εκατοστά κάτω από αυτές.
 12. Κατασκευή και τοποθέτηση καγκελόπορτας στη μεγάλη εξωτερική σκάλα στον αύλειο χώρο.
 13. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας, προκειμένου να απομονωθεί η μεταλλική κυκλική σκάλα από τον εξώστη του ορόφου προς το δώμα.
 14. Αποκλεισμός του σιντριβανιού στον αύλειο χώρο με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας στην παρακείμενη σκάλα.
 15. Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εξωτερικών φωτιστικών και τοποθέτηση κατάλληλου μετασχηματιστή απομόνωσης.
 16. Τοποθέτηση πυρανιχνευτή στο χώρο του σαλονιού.
 17. Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους και την εσωτερική σκάλα του κτιρίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/07/2021 και ώρα 15:00.Δ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

 

logo espa

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2021

 

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

- Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 • μια θέση (1) Ψυχολόγου
 • μια θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού
 • μια θέση (1) Εργοθεραπευτή
 • δύο θέσεις (2) Λογοθεραπευτών
 • δέκα θέσεις (10) Γενικών Καθηκόντων*
 • μια θέση (1) Διοικητικού Προσωπικού
 • τέσσερις θέσεις (4) Νοσηλευτών

*Φροντιστής, Τραπεζοκόμος, Βοηθητικό Προσωπικό

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/, έως 30 Ιουνίου 2021.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, από 07 Ιουνίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021.

 

  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσεων ωφελούμενων, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, σε ενήλικα χρονίως πασχόντων άτομα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης, στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), που λειτουργεί, επί της οδού επί της οδού Ελαιώνων 41, στην περιοχή Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021_002.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf