• 2103216550

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

logo espa29/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

δείτε τον πίνακα εδώ

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

logo espa

26/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων

δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

 

logo espa23/07/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

δείτε τον προσωρινό πίνακα εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

 

image_2021-12-16_100437.png

 

22/07/2021

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων

δείτε τον πίνακα  εδώ